Need Help ? Call or order on Whatsapp at +91-9891940951 +91-9891940951

Cart
MY CART

ITEM(S) | Rs. 0.00

  • Your Shopping Cart is empty

Baidyanath Kesari Kalp

Baidyanath Kesari Kalp

( No Reviews )

Chyawanprash avaleha, [bel chhal, arni, arlu, gambhari, patla, mudgaparni, mashparni, pipal, shalparni, prishnparni, gokhru, chhoti kateri, bari kateri, kakdashringi, bhumiamla, munakka, jiwanti, pushkarmool(kuth), agar, giloy, haritaki, bala, ridhi(...

Size

Quantity


Chyawanprash avaleha, [bel chhal, arni, arlu, gambhari, patla, mudgaparni, mashparni, pipal, shalparni, prishnparni, gokhru, chhoti kateri, bari kateri, kakdashringi, bhumiamla, munakka, jiwanti, pushkarmool(kuth), agar, giloy, haritaki, bala, ridhi(barahikand), wridhi(barahikand), jiwak(bidarikand), rishbhak (bidarikand), kachur, nagarmotha, punarnava, meda (shatawari), mahameda (shatawari),chhoti elaichi, kamalphool, safedchandan, bidarikand, basak, kakoli(ashwagansha), kshirkakoli(ashwagandha), and kaknasa - each amla(emblica officinalis), jal, ghrit, sakkar, banslochan (bambusa arundinace), pipal (piper longum), dalchini, tejpata, ngakeshar & chhoti elaichi – each, honey, abhrak bhasma, bang bhasma, elaichi (elettaria cardamomum), pipal (piper longum), akarkara (anacyclus pyrethrum), safed musli(chlororophytum borivallium), shatawari(asparagus racemosus), sudh kaunchbeej(mucuna prurita), keshar (crocus sativus), chandi vark, swarna bhasma.

Rate & Review For This Product

Star Ratings: